Sunday, May 29, 2005

Chapter 30

" బావా, ఎంత వెతికినా ఇంకేమి కనిపించలేదు . ఈ రాతి మండపం స్తంబాలు అన్ని వెతికాను..."
" సర్లేవే , అయితే ఒక పని చెయ్యి.ఈ మండపం లో ఉన్న శివలింగాలు కౌంట్ చెయ్యి. టైం పాస్ అవుతుంది"
" నాకేంటంట , నేను చెయ్యను. నువ్వే చెసుకో పో , నేను ఇంటికి వెళ్ళి పొతాను. ఎటూ భోజనాలు తీసుకురావటానికి అమ్మమ్మ రమ్మంది. గోపాలుడు కూడా ఇవాళ పనిలోకి రానని చెప్పాడట. పోనీ నువ్వు డా రావచ్చు కదా. చాలా చేసినట్లుంది అమ్మమ్మ. తేవటానికి నేనొక్కదాన్ని సరిపోను."
" సరే పద. దీపక్ నువ్వూ వస్తావా? సరదాగా వెళ్ళి వద్దాం. నీకు ఎటూ టైం పాస్ అవ్వటంలేదు కదా"
" వెళ్ద పదండి"

దీపక్ , మధు , సీతా వెళ్ళిపోయారు. గాయత్రి, నీలు , విజయ్, లోకేష్ అలోచిస్తూనే ఉన్నారు.

" నీలు, నువ్వేమీ మాట్లాడటంలేదేంటి.ఏదైనా ఐడియా ఇవ్వచ్చు కదా.బుర్ర వేడెక్కుతోంది" లోకేష్ అసహనంగా ఉన్నాడని అర్దమైపోతోంది మాటల్లో.
" ఇప్పుడే Lateral Thinking అవసరం"
" Lateral Thinking అంటే ఏమిటి విజయ్" అంది నీలు.
"అడ్డంగా అలోచించడం అన్నమాట. మన మధు గాడి లాగా"
" మధ్యలో మధు ఏమిచేశాడు పాపం. మధు చాలా తెలివైన వాడు. మా ఊరి మొత్తంలొ EAMCET RANK వచ్చింది మధుకే తెలుసా"
" సరే అది వదిలెయ్యి. ఇక్కడ ఒక వేళ క్లూ ఉంటే ,అది దేని గురించి అయ్యుండొచ్చో అలోచిద్దాం. తర్వాత, ఈ పద్యం క్రాక్ చెయ్యొచ్చు. ఈ రాతి మండపం చుట్టూ ఉన్నది అనవసరమైన చెత్త పొలం. కాబట్టి ,క్లూ ఈ మండపంలో దేన్నో ఇండికేట్ చెయ్యాలి. ఇది నా అర్గ్యుమెంట్. ఎవరికైనా ఇంకేదైనా అనిపిస్తే చెప్పండి. ఇలా మాట్లాడుతూ పోతే మనం క్రాక్ చేసెయ్యొచ్చు."
" నిధి ఇక్కడే ఉంది అనేది ఆబ్వియస్ కాబట్టి ఆ క్లూ ఇక్కడే ఎక్కడో ఉన్నదాన్నో, ఉన్న ప్రాంతాన్నో ఇండికేట్ చెయ్యాలి. అది కూడా ఆబ్వియస్. " అన్నాడు లోకేష్.
" రైట్ లోకేష్. సో ...మన క్లూ ఇక్కడ ఏదో ఒక దాన్ని ఇండికేట్ చెయ్యాల్సిందే.ఇక్కడ మండపంలో స్తంబాలు, లింగాలు తప్ప ఇంకేవి లేవు . బేసిగ్గా ఎవరైనా ఇక్కడ ఈ మండపాన్ని ఎందుకు కట్టించారు అని నా డౌట్. అది కూడ ఈ ప్రాంతంలో. దీని వల్ల ఉపయోగమే లేదు . ఒక వేళ ఈ మండపమే క్లూనా కొంపదీసి. దాన్ని పడగొడితే కింద ఏముందో తెలిసిపోతుంది కదా "
" నీలు, ఈ మండపం మీ స్థలమే కదా. అంకుల్ కి చెప్పి దీన్ని పడకొట్టించచ్చా ?" అడిగాడు లోకేష్.
" లేదు లోకేష్. అది మా స్థలం కాదు.మా తాతగారికి పేషి నుంచి వచ్చిన ఈ స్థలాన్ని అర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు. మా తాత గారు దానిపై కోర్టుకి వెళ్ళారు. అది ఇంకా కోర్టులోనే ఉంది. కాబట్టి మనమేది చేసినా కోర్టు ఉల్లంఘనే అవుతుంది.కాక పోతే మా బాబాయి కి లాస్ట్ సమ్మర్ లో ఒకాయన మద్రాస్ నుంచి ఫోన్‌ చేసి దాన్ని తనకి అమ్మేయమని అన్నాడు. మా బాబాయ్ ఎంత చెప్పినా, పర్వాలేదు నేను కొనుక్కుంటాను , రిస్క్ మొత్తం నాదే ,అని చెప్తే అమ్మేద్దామని అనుకున్నాం. కాని లీగల్ ప్రాబ్లంస్ వల్ల అది కుదరలేదు"
" మద్రాస్ నుంచా .. అంటే ఈ రాతి మండపం సీక్రెట్ మద్రాస్ లో ఎవరికో తెలిసిందన్నమాట" , లోకేష్ అన్నాడు.
" మనం నిన్న ట్రాప్ చేసిన నంబరు కూడా చెన్నయ్ నుంచే. అంటే ఇద్దరూ ఒక్కరైనా అయ్యుండాలి లేదా పెద్ద
గ్యాంగ్ అయినా అయ్యుండాలి."
" పెద్ద గ్యాంగే.. అందులో డౌట్ ఎందుకు. మా నాన్నని వేదించింది ఆ గ్యాంగే. JP ఈ మండపం విషయంలో ఇక్కడికి వచ్చింది కూడా దాని తరఫునే. ఆసుపత్రి గ్యాంగ్ కి ఈ రాతి మండపం గురించి తెలియటం చాలా కష్టం. ఆలోచిస్తేఅంతా తికమకగా ఉంది.... గాయత్రీ ,ఈ రాతి మండపం గురించి ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేసారెమో తెలుసుకోవచ్చా. మీ HOD ఏమన్నా హెల్ప్ చేస్తారా ఈ విషయంలో."
" కనుక్కోవచ్చు లోకేష్. ఆ తీగ లాగితే డొంకంతా కదలొచ్చు.కాకపోతే ఆయన కొంచం బిజీ మనిషి . మనకి హెల్ప్ చేస్తారని నేననుకోను. ఆయన్ని కన్వింస్ చెయ్యటానికే కష్ట పడాలి."
" మీరు లక్కీగా చెన్నయ్ నుంచే కాబట్టి మనకి ఇంఫర్మేషన్‌ దొరికే చాంసెస్ ఎక్కువేనని నా ఉద్దేశం"
" మనం అసలు పోలీసులకి ఎందుకు చెప్పకూడదు ఈ విషయం" గాయత్రి అడిగింది.

" చెప్పొచ్చు. కాని , ఇందులో నా స్వార్ధం కొంచం ఉంది. " లోకెష్ లో మొదటిసారి బాధకనిపించింది అందరికి, " మా నాన్నగారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కదా. పోలీసులకి విషయం తెలిస్తే మనకిక చాంస్ ఉండదు ఈ కేస్ విషయంలో . ఆందుకే మీ అందరికి రిక్వెష్ట్ చేస్తున్నా. ఒక్కసారి మనం ట్రై చేద్దాం. కాకపోతే ఇక పోలేసులే గతి"
" Fair enough!" విజయ్ మళ్ళి క్ర్రాక్ చెయ్యటం మొదలు పెట్టాడు, " మన మండపంలో మొత్తం 64 స్తంబాలు ఉన్నాయి. అన్ని సమాన దూరంలో కూడా ఉన్నాయి. సరిగ్గా చుడండి అన్ని ఒక్క లాగానే ఉన్నాయి.కాబట్టి ఈ స్తంబాల్లోనే ఎదో ఒకటి క్లూ అయ్యుండచ్చు."
" రైట్ విజయ్, అంతే అదే...కరక్ట్ ..నరసింహుడు ఉదయించును...నరసింహుడు పుట్టింది స్తంబంలోనే కదా!!!"
" వావ్ లోకేష్ , We did it!!!!!" గాయత్రికి చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపిస్తొందిప్పుడు.

ధను రాశిని మెరిపించెను

" ధను రాశిని మెరిపించెను . ధను రాశిని మెరిపించటం ఏమిటి ? మన Lateral Thinking ప్రకారం, ఇది ఈ స్తంబానికి సంబందించినది అయ్యుండాలి. కాని, నాకు ఈ జాతకాలు అవ్వీ తెలియవే. మధు గాడికి తెలుస్తుంది. వాడిని రానీ . మనం ఈ లోపల మిగిలనవి చూద్దం , " విజయ్ commander-in-charge లాగా ఉన్నాడిప్పుడు.

నిటలాక్షుడు జరిపించును

" నిటలాక్షుడు అంటే శివుడు కదా. ఇక్కడ చాలా శివలింగాలు ఉన్నయి. బహుశా ఏ శివలింగమో
అయ్యుంటుంది మన క్లూ " నీలు తన మొదటి ప్రయత్నానికి మురిసిపోతోంది.

" రైట్. అంతే ... అదే అయ్యుండాలి. చివరి పాదం క్లియర్ గానే ఉంది చూడండి. ధర మర్మం కనిపించును. మనం మొదటి పాదం లోని మొదటి ధరని ఇక్కడ వాడితే సరిపోతోంది .." విజయ్ వివరంచాడు.

" కాబట్టీ మన 64 స్తంబాలలో ఎదో ఒక శివలింగం మన క్లూ అన్నమాట. మనకి ఇంక ఒక్క పాదం అర్దం కావాలి. అది తెలిస్తే ఏ శివలింగమే కనంక్కోవచ్చు. లేదంటే Brute Force మన గతి"
" అమ్మో , ఒక్క స్తంబం మీదా దాదాపు 1000 శివలింగాల బొమ్మలున్నాయి . 64000 వెతికితే అంతే. కనీసం సంవత్సరం పట్టోచ్చు. మన వల్ల కాదు. ఊలపల్లి వల్లా కాదు " నీలు అంది.
" నీలు , మనకి అంత టైం లేదు. మధు రానీ చూద్దాం. అతని వల్ల ఎమ్మన్నా అవుతుందేమో"
" వాడా , తిని పడుకొని ఉంటాడు వెధవ. అప్పుడే రాడు చూడండి"
" ఎందుకు విజయ్ , ఎప్పుడు మధుని అలా తిడతావ్ ? మధు నీకంటే చాలా చాలా చాలా మంచివాడు" నీలు వెనకేసుకు రావటం విజయ్ కి ముచ్చటేసింది.
" లోకేష్ కంటే మంచివాడా మధు ? " విజయ్ ప్రశ్న
" No comments."

.....

" నీకు నూరేళ్ళు మధు , ఇప్పుడే నీలు , విజయ్ నీ గురించే కొట్టుకుంటున్నారు."
" లోకేష్ , నువ్వు అమేరికాలో పెద్ద డాక్టరుగిరి వెలగబెడుతున్నావు అనుకున్నా . ఛ . నాకు 23 ఏళ్ళే!!" మధు కామెడికి అందరు నవ్వుకుంటున్నారు.

" మధుగా , నీ పాండిత్యం ప్రదర్శించే టైం వచ్చింది . ధను రాశి లో మెరిపించును అనే పాదం తప్ప మిగిలినవన్నీ క్లియర్ గానే ఉన్నాయి. ధను రాశి గురించి మాకెవ్వరికి తెలియకే అది క్రాక్ చెయ్యలేక పోయాం. ధను రాశి గురించి చెప్పు. "
" ధను రాశి లో మూలా, ఉత్తారాషాడా, పూర్వాషాడా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి 4 పాదాలు ఉంటాయి..." మధు చెప్తూపోతున్నాడు..
" ఏమటీ మూల నా , you mean corner " దీపక్ జొక్ చేశాడు.
" విజయ్ , మూల అంటే corner కదా. సో , మన స్తంబం మూల న ఉంటుముందేమో!!" లోకేష్ చెప్తున్నాడు
" యెస్ . ఉత్తర మూల - North Corner - అయిపోయింది . మన శివలింగం ఆ ఉత్తర మూలలో ఉన్న స్తంబం మీదది"

2 Comments:

Blogger aditya said...

ha ha ha ...
baabu....edo national treasure movie + da vinci code novel + real life vijay and madhu.... antha kallaki kattinattu anipinchindi :-)
Great work!

September 20, 2005 at 10:47 PM  
Blogger Seetha said...

WOW!! This is too good! Keep it going.

September 27, 2005 at 7:45 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home