Thursday, July 07, 2005

Chapter 17

అంతా గుడికి బయల్దేరారు।
బామ్మ గారు, నీలు ఇంట్లో ఉన్నారు। నీలు గదిలో మంచంమీద విశ్రాంతి తీసుకుంటోంది। ఇంతలో సీత "బామ్మ గారూ" అంటూ వచ్చింది।
"అదేమిటే సీతా, నువ్వు ఇక్కడున్నావు... అంతా గుడికి బయల్దేరిపోయారే..."
"లేదు బామ్మగారు, నేను గుడికి వెళ్లట్లేదు। నేను నీలక్క దగ్గర ఉంటాను, మీరు గుడికి వెళ్లిరండి"
"పర్వాలేదులేవే, నేను ఉంటాను, ముసల్దాన్ని నాకేంటి చెప్పు, నీలు దగ్గర నేతోడుంటాలే, నువ్వు గుడికి వెళ్లు"
"అబ్బ బామ్మగారూ, నేను నీలక్కతో మాట్లాడి చాలా రోజులయింది కూడాను, మేమిద్దరము చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకుంటాము, మీరు వెళ్లిరండి..."
ఇంతలో లోపలనుంచి నీలు "బామ్మా నువ్వు గుడికి వెళ్లవే, సీత ఉంటానంది కదా॥॥"
"అలాగేలేవే, నే వెళ్తున్నా॥॥ ఇల్లు జాగ్రత్తే పిల్లా, తలుపు గడీ పెట్టుకోండి॥॥"
"అవంతా మేము చూసుకుంటాంలేండి బామ్మగారు॥॥, మీరు త్వరగా బయల్దేరండి, వాళ్లని అందుకోవద్దూ॥॥"

--------------------

"ఏమిటే సీతా విశేషాలూ, చాలా రోజులయింది మనం మాట్లాడి॥॥ మీ మూక అంతా ఓకే నా॥॥।"
"అదుగో నీలక్కా నువ్వు కూడా అలా మూక, ఊక అన్నావంటే నేను నీతో మాట్లాడను పో॥॥॥"
"సర్లేవే, అననులే కానీ, కబుర్లు చెప్పు మరీ॥॥॥"
"ఆ, ఏముంటాయి కబుర్లు ఈ బుల్లి ఊలపల్లి లో, రెండావులు ఈనాయి, ముగ్గురు ఆడపిల్లలు పెద్దమనుషులు అయ్యారు, వెంకన్న రెండో భార్యకి మూడో పురుడు, ఇంకా..."
"ఛా, ఊరుకోవే, నీకింకా పెంకితనం పోలేదు... పోనీ ఊలపల్లివి కాకపోతే వేరే కబుర్లు చెప్పచ్చు కదా..."
"వేరే కబుర్లేముంటాయి చెప్పు..."
"నీ బావేం కబుర్లు చెప్పలేదా ఈసారి, నీకేం తీసుకురాలేదా??"
"ఆ మా బావా, ఓ పెద్ద ఫోజు కొడతాడు.. ఈ సారి వాళ్ల friend కూడా తయారయ్యాడు కదా, ఓ తెగ మాట్లాడేసుకుంటారు... ఇంక నాకేం కబుర్లు చెప్తాడు..."
"అవునా, ఏం మాట్లాడుకుంటారే వాళ్లు.. చెప్పు చెప్పు..."
"ఆ ఏదోబాబు, మాట్లాడితే, computer అంటారు, language అంటారు, C, C++, Java అంటారు.. అయినా నీకెందుకే నీలక్కా???"
"ఆ ఏంలేదు, ఊరికే అడిగా..."
"సర్లే, మధ్య, మధ్యలో నీలు నీలు అనికూడా వినిపిస్తుంటుంది.."
"నీకు మరీ వెటకారం ఎక్కువయి పోయిందే...."
"ఆ.. ఉన్న మాటంటే ఉలుకెక్కువనీ, అయినా వాళ్లొస్తారుకదా, వాళ్లనే అడుగు..."

--------------------------------
బామ్మగారు రిక్షా కట్టించుకుని గుడికి బయల్దేరారు...
శశికళ గారు ప్రభాకరంగారి తో, "నాకు కొంచెం నీరసంగా వుంది, నేను గుడిదాకా రాలేను, వెనక్కి ఇంటికి వెళ్తాను।"
"అదేమిటే, ఇందాక దాక బాగానే ఉన్నావు కదా, పోనీ నేను కూడా నీతో ఇంటిదాకా రానా...."
"అక్కర్లేదు, నే వెళ్లగలను... మీరు గుడికి వెళ్లి అర్చన చేయించండి...."
శశికళ గారు అడ్దదారి గుండా ఇంటికి బయల్దేరారు।
------------------------------------------------------
మధు, విజయ్ సూర్యం గారి ఇంటికొచ్చారు। నీలు ఉన్న గదికి వెళ్లారు.
"ఇప్పుడెలా ఉంది నీలూ నీకు", మధు అడిగాడు।
"బాగానే ఉంది మధు...."
సీత ముందు గదిలో tv చూడడానికి వెళ్లింది।
విజయ్ అందుకుని, "మళ్లీ చూడడం కుదరలేదు, అందుకని ఎలా ఉన్నావో కనుక్కుందామని వచ్చాము॥।"
"మీరు చేసిన సహాయం వల్ల ఇప్పుడు బాగా ఉన్నాను॥॥। నేను కూడా మిమ్మల్ని కలిసి మనస్పూర్తిగా thanks చెప్దామనుకున్నాను॥॥ ఇదిగో మీరే వచ్చారు"
"సరే formalities అయిపోతే, అసలు విషయానికి వద్దామా" మధు ఇద్దరినీ చూసి అన్నాడు।
శశికళ గారు ఇంటికి చేరుకున్నారు। "ఏమిటే సీతా, ఇక్కడున్నావు।"
"నీలక్కతో మాట్లాడదామని వచ్చానండి...."
"నీలు లోపల ఉందా॥॥"
"అవును, లోపల ఉంది, బావా వాళ్లు నీలక్కతో మాట్లాడుతున్నారు..."
"అలాగా, నేను కూడా వాళ్లకి thanks చెప్పాలనుకున్నాను... సమయానికి మా నీలుని కాపాడారు"
శశికళ గారు నీలు గదివైపు వెళ్లారు।
"నీలూ, అమ్మా నీలూ...."

(శ్రీ హర్ష - 7/12/5 - సశేషం)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home