Monday, July 04, 2005

Chapter 20

" నాకు ఒక చిన్న పని వుంది, ఇప్పుడే వస్తాను...ఇంతలో మీరు మాట్లాడుతూ వుండండి..
అవసరమైతే సెల్ కి కాల్ చెయ్యరా" మధు మాటలు పట్టించుకోలేదు విజయ్ , " నాతో ఇంకేమి అవసరం వుంటుంది లే" అనుకొని అక్కడి నుంచి ఆనందంగా జారుకున్నాడు మధు.

" నీలు , నీతో ఒక ముఖ్య విషయం గురించి మాట్లాడదామని పిలిపించాను , కాని మాట్లాడాలి అంటే ధైర్యం చాలటం లేదు." విజయ్ మాటల్ని ఇప్పుడిప్పుడే అర్దం చేసుకొంటోంది నీలు..
చాలా సేపు అలా నడుస్తూనే వున్నారు ఇద్దరూ. మాటలు లేవు. అడుగుల శబ్దం తప్ప...
" పర్వాలేదు చెప్పండి .." నీలు సైలెన్స్ బ్రేక్ చేసింది.
" నీలు నిన్ను నిన్న చూసినప్పుడే చెబ్దామని అనుకున్నాను . కాని ఎందుకో సమయం సందర్భం కాదు అనిపించి చెప్పలేదు . ఇందాక మధు గాడు చెప్పిన మాటవిని నీతో అసలు విషయం చెప్పేద్దామని అనుకుంటున్నాను..."
" విజయ్ గారు, మీరు ఇందాకటి నుంచి ఇదే విషయము చెప్తున్నట్లు వున్నారు... ఏమిటి టెన్షన్‌ గా వుందా?" అమాయకంగా అడిగింది నీలు...
" నాకూ ఊలపల్లి చాలా నచ్చింది. చిన్నప్పటినుంచి పల్లెటూరు ఎప్పుడూ చూడలేదు.. ఈ గాలి , వాతావరణము , జాతర సంబరాలు , ఇవన్నీ నచ్చాయి. నువ్వు కూడా........
..................

మధు గాడి తో స్నేహం మూలాన ఈ రోజు రాగలిగాను కానీ ఇక ముందు ఈ ఊరు రావాలంటే కష్టం కదా! అందుకే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను. కాని నువ్వు ఒప్పుకుంటేనే..." నీలు వైపు చూడాలంటే భయం వేసింది విజయ్ కి..

SAD exam ముందు రోజు రాంబాబు గాడి తో " ప్రేమ, పెళ్ళీ " group discusssion , " ప్రేమా , దోమా, ఇవన్నీ infatuation..............., trash................, bs, " మొదలైన డైలాగులు గుర్తుకు వచ్చి " ఛా! టైము చాలా వేస్టు చేసే వాళ్ళం కాలేజ్ లో !!!" అంత టెన్షను లోను flashback గుర్తుకొచ్చింది.

" విజయ్ గారు, మీరు నాతో చెప్పిన ఈ మాట నేను ఇంకొకరితో ఇంతకు ముందే చెప్పాను " ...నీలు మాట్లాడింది ..

" ప్రేమా , దోమా, ఇవన్నీ infatuation....... trash.........bs...... " నిజమే అనిపించాయి విజయ్ కి ,, అయినా తేరు కొని " ఏమిటి నీలు నువ్వు చెప్పేది.. ఇంతక ముందే చెప్పావా? ఎవరితో ? " కొంచెం కోపం , కొంచెం ఈర్ష్య , కొంచెం బాధతో అడిగాడు.. ఇన్ని అనుభూతులు ఎప్పుడూ అనుభవించని వాడిలా ...

" విజయ్ గారు, నాకు మధు అంటే చాలా ఇష్టం..మధుకి ఒక సారి చెప్పాను కూడా, కాని పట్టించుకోలేదు.." నీలు కూడా బాధ పడుతోందిప్పుడు ..

విజయ్ కి అర్థం అయ్యింది. బాధ విలువా తెలిసింది ...
" నీలు , నీకు మధు గురించి తెలియదు , వాడు చాలా ఈజీ గా తీసుకుంటాడు ప్రతీది .. నువ్వు చెప్పిన విషయం వాడు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ నాతో చెప్పలేదు, పైగా ఈ రోజు మనం ఇలా మాట్లాడుకొనేటట్లు arrange చేసిందీ వాడే .. ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే మధు వాళ్ళ తాతగారితో మీ బాబాయి గారు నిన్ననే మీ సంబంధం గురించి మాట్లాడారుట .. ఇంత జరిగినా వాడు ఏమీ పట్టనట్లు వున్నాడు అంటే నీ మీద వాడికి ఇష్టం లేదేమో ! "
" ఏమో "
" నన్ను ఏమన్నా మాట్లాడమంటావా ? ",
" వద్దులేండి ... నేనే మళ్ళీ అడుగుతాను మధు ని ...
........మీరు ఊలపల్లి రావటానికి ఇంకేదైనా కారణం ఆలోచించుకుంటున్నారా ? ", నీలు చిలిపితనం కొంచెం కష్టంగానే వున్నా , నవ్వువచ్చింది ..హాయిగా నవ్వుకున్నారు ఇద్దరూ .. దూరంగా మధు రావటం చూసి అటు వైపు చూశారు ..

" మీ హీరో వస్తున్నాడు .. మరి చెప్పేది చెప్పేసెయ్ . మీ నాన్నగారూ వాళ్ళూ వున్నారు కాబట్టి పప్పన్నం ముహూర్తం డిసైడ్ చేసేస్తారు ... "
సిగ్గు కనిపించింది నీలు మొహంలో ..........

(వంశీ - విజయవాడ - 23/07/2005 - సశేషం)

2 Comments:

Blogger aditya said...

kallu tirugutunnai...
evaro okallaki tvaragaa decide cheyyandi..

July 25, 2005 at 7:51 AM  
Blogger Seetha said...

intha popular aa Nilu? Mugguru hero'lu. Ammoo..

July 25, 2005 at 6:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home